Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 3: Yêu thương và chia sẻ - Nói và nghe "Kể lại một trải nghiệm của em"

Chuẩn bị nội dung nói

Đánh dấu những từ ngữ, câu văn quan trọng

Câu văn giới thiệu trải nghiệm

Những từ ngữ giới thiệu thời gian, không gian, nhân vật trong câu chuyện

Những từ ngữ thể hiện cảm xúc trước sự việc kể

Những câu văn trình bày diễn biến câu chuyện

Ghi ngắn gọn ra giấy 1 số ý quan trọng

TRÌNH BÀY NÓI

Tự tin, thoải mái, chào hỏi khi bắt đầu và cảm ơn khi kết thúc.

Xưng hô thống nhất, tập trung diễn biến truyện

Điều chỉnh giọng nói và tốc độ phù hợp

Sử dụng các ghi chú

Khuyến khích sử dụng các phương tiện sẵn có (tranh ảnh, đoạn phim, )

 

pptx 10 trang trithuc 20/08/2022 4200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 3: Yêu thương và chia sẻ - Nói và nghe "Kể lại một trải nghiệm của em"", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 3: Yêu thương và chia sẻ - Nói và nghe "Kể lại một trải nghiệm của em"

Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 3: Yêu thương và chia sẻ - Nói và nghe "Kể lại một trải nghiệm của em"
KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA EM 
NÓI VÀ NGHE 
01 
TRƯỚC KHI NÓI 
02 
TRÌNH BÀY BÀI NÓI 
03 
SAU KHI NÓI 
TRƯỚC KHI NÓI 
01 
a. Chuẩn bị nội dung nói 
Đánh dấu những từ ngữ, câu văn quan trọng 
Câu văn giới thiệu trải nghiệm 
Những từ ngữ giới thiệu thời gian, không gian, nhân vật trong câu chuyện 
Những từ ngữ thể hiện cảm xúc trước sự việc kể 
Những câu văn trình bày diễn biến câu chuyện 
Ghi ngắn gọn ra giấy 1 số ý quan trọng 
b. Tập luyện 
TRÌNH BÀY NÓI 
02 
Tự tin, thoải mái, chào hỏi khi bắt đầu và cảm ơn khi kết thúc. 
Xưng hô thống nhất, tập trung diễn biến truyện 
Điều chỉnh giọng nói và tốc độ phù hợp 
Sử dụng các ghi chú 
Khuyến khích sử dụng các phương tiện sẵn có (tranh ảnh, đoạn phim,) 
SAU KHI NÓI 
03 
Chúc các con học tốt nhé! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_ngu_van_lop_6_sach_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song.pptx