Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 3: Yêu thương và chia sẻ - Thực hành Tiếng Việt (Trang 74)

Đọc đoạn 2 VB “Gió lạnh đầu mùa”, tìm 1 cụm động từ, từ động từ trung tâm của đoạn đó, hãy tạo ra ba cụm động từ khác

Đọc đoạn 1 VB “Gió lạnh đầu mùa”, tìm 1 cụm động từ, từ động từ trung tâm của đoạn đó, hãy tạo ra ba cụm động từ khác

Đọc đoạn 3 VB “Gió lạnh đầu mùa”, tìm 1 cụm động từ, từ động từ trung tâm của đoạn đó, hãy tạo ra ba cụm động từ khác

BÀI 2 (TR.74)

Tìm trong VB “Gió lạnh đầu mùa” hai câu văn có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ và cho biết tác dụng của các diễn đạt đó.

BÀI 4 (TR.74)

Tìm một cụm tính từ trong truyện “Gió lạnh đầu mùa”

Xác định tính từ trung tâm

Tạo ra ba cụm tính từ khác từ tính từ trung tâm đó

 

pptx 21 trang trithuc 20/08/2022 5640
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 3: Yêu thương và chia sẻ - Thực hành Tiếng Việt (Trang 74)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 3: Yêu thương và chia sẻ - Thực hành Tiếng Việt (Trang 74)

Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 3: Yêu thương và chia sẻ - Thực hành Tiếng Việt (Trang 74)
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
ĐUỔI HÌNH BẮT ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ 
2 
01 
02 
Có 6 hình ảnh tương ứng với 6 động từ và tính từ, HS ghi tên động từ và tính từ vào cột giữa của PHT 
Từ các động từ, tính từ vừa tìm được, thêm vào cột trước và/hoặc cột sau những từ đóng vai trò phụ để tạo thành một cụm từ 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 
3 
STT 
1 
2 
3 
4 
CỤM ĐỘNG TỪ 
VÀ CỤM TÍNH TỪ 
I. 
1. CỤM ĐỘNG TỪ 
6 
Phần phụ trước 
Phần trung tâm 
Phần phụ sau 
B ổ sung ý nghĩa về thời gian, khẳng định/phủ định, tiếp diễn 
Động từ 
B ổ sung ý nghĩa về đối tượng, địa điểm, thời gian 
2. CỤM TÍNH TỪ 
7 
Phần phụ trước 
Phần trung tâm 
Phần phụ sau 
B ổ sung ý nghĩa về mức độ, thời gian, sự tiếp diễn 
Tính từ 
B ổ sung ý nghĩa về phạm vi, mức độ 
LUYỆN TẬP 
II. 
BÀI 1 (TR.74) 
Đọc đoạn 1 VB “Gió lạnh đầu mùa”, tìm 1 cụm động từ, từ động từ trung tâm của đoạn đó, hãy tạo ra ba cụm động từ khác 
Đọc đoạn 2 VB “Gió lạnh đầu mùa”, tìm 1 cụm động từ, từ động từ trung tâm của đoạn đó, hãy tạo ra ba cụm động từ khác 
Đọc đoạn 3 VB “Gió lạnh đầu mùa”, tìm 1 cụm động từ, từ động từ trung tâm của đoạn đó, hãy tạo ra ba cụm động từ khác 
N1+3 
N2+5 
N3+6 
BÀI 2 (TR.74) 
KĨ THUẬT 
KHĂN TRẢI BÀN 
Tìm trong VB “Gió lạnh đầu mùa” hai câu văn có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ và cho biết tác dụng của các diễn đạt đó. 
BÀI 3 (TR.74) 
11 
Cụm ĐT 
ĐT trung tâm 
Ý nghĩa mà ĐT đó được bổ sung 
a 
- Nhìn ra ngoài sân 
- Thấy đất khô trắng 
Nhìn 
Thấy 
- Hướng, địa điểm của hành động nhìn 
- Đối tượng của hành động thấy. 
b 
- Lật cái vỉ buồm 
- Lục đống quần áo rét 
Lật 
Lục 
Đối tượng của hành động lật, lục 
BÀI 3 (TR.74) 
12 
Cụm ĐT 
ĐT trung tâm 
Ý nghĩa mà ĐT đó được bổ sung 
c 
Hăm hở chạy về nhà lấy quần áo 
Chạy 
C ách thức, hướng, địa điểm, mục đích của hành động chạy 
BÀI 4 (TR.74) 
13 
Tìm một cụm tính từ trong truyện “Gió lạnh đầu mùa” 
Xác định tính từ trung tâm 
Tạo ra ba cụm tính từ khác từ tính từ trung tâm đó 
BÀI 5 (TR.74,75) THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI 
14 
Cụm TT 
TT trung tâm 
Ý nghĩa mà TT đó được bổ sung 
a 
b 
Cụm ĐT 
ĐT trung tâm 
Ý nghĩa mà ĐT đó được bổ sung 
a 
Trong hơn mọi khi 
Trong 
PPS Bổ sung ý nghĩa so sánh 
b 
Rất nghèo 
Nghèo 
PPT bổ sung ý nghĩa chỉ mức độ 
BÀI 6 (TR. 75) 
16 
Gió rét 
Gió rét tê tái, gió không rét mấy 
Toà nhà cao 
Toà nhà cao chót vót, 
Cô ấy đẹp 
Cô ấy rất đẹp 
VẬN DỤNG 
III. 
Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) nói về cảm xúc của em lúc giao mùa, trong đó có sử d ụ ng ít nhất 1 cụm động từ hoặc 1 cụm tính từ làm thành phần chính của câu. 
18 
CHúc các em học tốt nhé! 
19 
20 
21 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_ngu_van_lop_6_sach_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song.pptx