Giáo án Toán Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 20 (Bản hay)

I. MỤC TIÊU:

*Kiến thức, kĩ năng:

- HS hình thành được bảng nhân 2, biết đếm thêm 2.

- Vận dụng vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 9 trang trithuc 19/08/2022 21360
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 20 (Bản hay)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Toán Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 20 (Bản hay)

Giáo án Toán Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 20 (Bản hay)
Toán
TIẾT 95: BẢNG NHÂN 2
I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS hình thành được bảng nhân 2, biết đếm thêm 2.
- Vận dụng vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
2. Dạy bài mới:
2.1. Khám phá:
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.9:
- Giới thiệu các tấm bìa có 2 chấm tròn, lấy 1 tấm đính lên bảng. Chấm tròn được lấy 1 lần, ta viết: 2 x 1 = 2. 
- Gọi học sinh đọc.
- 2 được lấy 2 lần, ta có: 2x2, gọi học sinh chuyển sang phép cộng để tính kết quả. 
 Vậy 2 x 2 = 4
- Tương tự: 2 được lấy mấy lần? Rồi viết kết quả để hình thành bảng nhân 2.
*Nhận xét: 
Thêm 2 vào kết quả 2 x 2 = 4 ta được kết quả của phép nhân 2 x 3 = 6
- Cho học sinh đọc bảng nhân, đọc thuộc.
2.2. Hoạt động:
Bài 1:TC Trò chơi Đố bạn 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Hướng dẫn học sinh vận dụng bảng nhân 2 vừa học để nêu kết quả cho Trò chơi: Đố bạn. ( 1 bạn hỏi gọi 1 bạn trả lời. Nếu trả lời đúng thì được đố bạn khác.)
- Cùng học sinh nhận xét.
- Gọi học sinh đọc lại bảng nhân 2.
- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Bảng gồm mấy hàng? Gồm các hàng nào?
- Muốn tìm được tích ta làm phép tính gì? Thực hiện như thế nào?
- Y/c hs làm SGK. 1 Hs làm bảng phụ.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì? 
- Đọc thuộc lòng bảng nhân 2. 
- Muốn điền được kết quả tích tiếp theo cộng thêm mấy?
- Nhận xét giờ học.
- Quan sát. Theo dõi
- Đọc.
- 2 x 2= 2+2=4. vậy 2 x 2=4.
- Theo dõi, tính, nêu kết quả.
- Đọc, học thuộc bảng nhân 2.
- HS lắng nghe, nhắc lại.
- Hs đọc thuộc bảng nhân 2.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe. Tham gia chơi trò chơi.
- HS nêu.
- Hs đọc bảng nhân 2.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.
- HS đổi chéo kiểm tra.
- HS nêu.
- HS chia sẻ.
Toán
TIẾT 96: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS củng cố bảng nhân 2, vận dụng tính nhẩm.
- Thực hiện tính trong trường hợp có 2 dấu phép tính. Biết đếm cách đều 2, vận dụng giải toán thực tế.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng tính nhẩm.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
2.Luyện tập:
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
a) Bảng có mấy hàng? Muốn điền được hàng kết quả làm như thế nào? 
- Y/c hs làm sgk. 1 hs làm bảng phụ
b) HDHS điền lần lượt kết quả theo dấu.
- GV nêu: 
+ Muốn điền được kết quả ta phải học thuộc bảng nhân mấy?
+ Y/c hs đọc thuộc bảng nhân 2
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu hs đếm thêm 2 rồi điền vào chỗ trống.
- Nhận xét dãy số vừa điền.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Nếu có t/g gv cho hs đếm cách đều chiều ngược lại hoặc dãy 1,3,5,7,9,11,13,15
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Y/c hs dựa vào bảng nhân 2, tính nhẩm chọn phép tính thích hợp
+ Tích của 14 là phép tính nào?
+ Tích của 16 là phép tính nào?
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
a)- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn biết 5 con cua có bao nhiêu càng ta thực hiện phép tính như thế nào?
b)- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn biết 7 con cua có bao nhiêu càng ta thực hiện phép tính như thế nào?
- Y/c hs làm vở
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì? 
- Đọc thuộc lòng bảng nhân 2. 
- Nhận xét giờ học.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.
- Hs trả lời và làm theo y/c
- 1-2 HS trả lời.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
-m Học sinh làm bài cá nhân
- Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống.
- Học sinh nối tiếp báo cáo kết quả.
-Học sinh tương tác, thống nhất KQ
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện chia sẻ.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời
- HS làm bài cá nhân.
- HS đổi chéo vở kiểm tra.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời
- HS làm bài cá nhân.
- HS đổi chéo vở kiểm tra.
- HS nêu.
- HS chia sẻ.
Toán
TIẾT 97: BẢNG NHÂN 5
I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS hình thành được bảng nhân 5, biết đếm thêm 5.
- Vận dụng vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
2. Dạy bài mới:
2.1. Khám phá:
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.12:
*GV cho HS trải nghiệm trên vật thật
- Cho học sinh lấy 1 tấm bìa có 5 chấm tròn lên bàn.
- Gắn 1 tấm bìa có 5 chấm tròn lên bảng và hỏi: Có mấy chấm tròn?
- Năm chấm tròn được lấy mấy lần?
- 5 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân: 5x1=5 (ghi lên bảng phép nhân này).
- Hướng dẫn học sinh lập các phép tính còn lại tương tự như trên. Sau mỗi lần học sinh lập được phép tính mới giáo viên ghi phép tính này lên bảng để có bảng nhân 5.
*Nhận xét: 
Thêm 5 vào kết quả 5 x 2 = 10 ta được kết quả của phép nhân 5 x 3 = 15
- Chỉ bảng và nói: Đây là bảng nhân 5. các phép nhân trong bảng đều có một thừa số là 5, thừa số còn lại lần lượt là các số 1, 2, 3,..., 10.
- Học sinh đọc bảng nhân 5 vừa lập được
+Sau đó cho học sinh thời gian để tự học thuộc lòng bảng nhân này.
- Xoá dần bảng cho học sinh học thuộc lòng.
- Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bảng nhân 5.
2.2. Hoạt động:
Bài 1:Số?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
-Bảng có mấy hàng? Muốn điền được hàng kết quả làm như thế nào? 
- Y/c hs làm sgk. 1 hs làm bảng phụ
- GV nêu: 
+ Muốn điền được kết quả ta phải học thuộc bảng nhân mấy?
+ Y/c hs đọc thuộc bảng nhân 5
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:Tìm cánh hoa cho ong đậu?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Nhìn vào các hình ảnh trong sách con biết được điều gì?
- Y/c hs làm SGK
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
- Muốn tìm chính xác cánh hoa của mỗi chú ong cần dựa vào bảng nhân mấy?
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì? 
- Đọc thuộc lòng bảng nhân 5. 
- Muốn điền được kết quả tích tiếp theo cộng thêm mấy?
- Nhận xét giờ học.
*HS trải nghiệm trên vật thật
- Quan sát hoạt động của giáo viên và trả lời có 5 chấm tròn.
- Học sinh trả lời.
- Năm chấm tròn được lấy 1 lần.
- Học sinh đọc phép nhân: 5 nhân 1 bằng 5.
- Lập các phép tính 5 nhân với 3, 4, 5, 6,..., 10 theo hướng dẫn của giáo viên.
- Nghe giảng.
- Cả lớp nói tiếp nhau đọc bảng nhân 5 lần
 -Tự học thuộc lòng bảng nhân 5.
- Đọc bảng nhân.
- Thi đoc thuộc bảng nhân 5.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.
- HS đổi chéo kiểm tra.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.
- HS đổi chéo kiểm tra.
- hs trả lời
Toán
TIẾT 98: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS củng cố bảng nhân 5, vận dụng tính nhẩm.
- Thực hiện tính trong trường hợp có 5 dấu phép tính. Biết đếm cách đều 5, vận dụng giải toán thực tế.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng tính nhẩm.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
2.Luyện tập:
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
a) Bảng có mấy hàng? Muốn điền được hàng kết quả làm như thế nào? 
- Y/c hs làm sgk. 1 hs làm bảng phụ
b) HDHS điền lần lượt kết quả theo dấu.
- GV nêu: 
+ Muốn điền được kết quả ta phải thực hiện lần lượt các phép tính từ trái qua phải và học thuộc bảng nhân mấy?
+ Y/c hs đọc thuộc bảng nhân 5
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu hs đếm thêm 5 rồi điền vào chỗ trống.
- Nhận xét dãy số vừa điền.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Nếu có t/g gv cho hs đếm cách đều chiều ngược lại
– GV có thể liên hệ với cách đếm ước lượng các đồ vật theo nhóm 5. Chẳng hạn: Để đếm một rổ quả (ổi, táo,...), người ta thường nhóm 5 quả cho một lần đếm (5 quả150 lấy thêm nhóm 5 quả nữa là 10 quả, thêm nhóm 5 quả nữa là 15 quả,... đến khi vừa hết quả hoặc còn thừa ít hơn 5 quả).
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Y/c hs dựa vào bảng nhân 2 và 5, tính nhẩm các phép tính ở toa tàu.
+ toa tàu nào có phép tính lớn nhất?
+ toa tàu nào có phép tính nhỏ nhất?
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
a)- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn biết 5 đoạn tre bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút ta thực hiện phép tính như thế nào?
(Hướng dẫn Hs giải bài toán hoàn chỉnh)
- Y/c hs làm vở
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì? 
- Đọc thuộc lòng bảng nhân 5. 
- Nhận xét giờ học.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.
- Hs trả lời và làm theo y/c
- 1-2 HS trả lời.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
-m Học sinh làm bài cá nhân
- Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống.
- Học sinh nối tiếp báo cáo kết quả.
-Học sinh tương tác, thống nhất KQ
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện chia sẻ.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời
- HS làm bài cá nhân.
- HS đổi chéo vở kiểm tra.
- HS nêu.
- HS chia sẻ.
Toán
TIẾT 99: PHÉP CHIA
I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS nhận biết khái niệm ban đầu về phép chia, đọc, viết phép chia.
- Hs biết từ một phép nhân viết được 2 phép tính chia tương ứng,từ đó tính được một số phép chia đơn giản dựa vào phép nhân tương ứng.
– Vận dụng giải một số bài tập về phép nhân, chia với số đo đại lượng, giải bài toán thực tế liên quan đến phép nhân, phép chia.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán,giải các bài toán thực tế có lời văn.
- HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
2. Dạy bài mới:
2.1. Khám phá:
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.15:
a) Giới thiệu phép chia 3.
- Y/c Hs đọc bài toán.
- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? 
- Giúp Hs hình thành thao tác thực tế chia 6 quả cam vào 3 đĩa để tìm mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam.
- Hs trình bày cách chia.
- Viết phép chia: 6:3 = 2
- Y/c Hs đọc phép chia.
- Giới thiệu dấu chia, cách viết
b) Giới thiệu phép chia 2.
- Y/c Hs đọc bài toán.
- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? 
- Giúp Hs hình thành thao tác thực tế chia 6 quả cam vào các đĩa, mỗi đĩa 2 quả cam để tìm số đĩa
- Hs trình bày cách chia.
- Viết phép chia: 6:2 = 3
- Y/c Hs đọc phép chia.
- Giới thiệu dấu chia, cách viết
c) Nêu nhận xét quan hệ giữa phép nhân và phép chia
- Mỗi đĩa có 2 quả cam, có 3 đĩa như vậy có bao nhiêu quả?
- Có 6 quả cam chia thành 3 đĩa bằng nhau, mỗi đĩa có bao nhiêu quả?	
- Có 6 quả cam, mỗi đĩa 2 quả cam thì được mấy đĩa?
- Từ một phép nhân ta có thể lập được 2 phép chia tương ứng
2 x 3 = 6 6 : 2 = 3 6 : 3 = 2
2.2. Hoạt động:
Bài 1:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Hướng dẫn học sinh nối phép tính thích hợp.
- Cùng học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.
Củng cố:- Từ bài toán thứ nhất đẫn ra phép nhân 5 X 3 = 15 (nối mẫu);
-Từ bài toán thứ hai (chia theo nhóm) dẫn ra phép chia 15:5 = 3;
-Từ bài toán thứ ba (chia theo thành phần) dẫn ra phép chia 15 : 3 = 5.
Bài 2:Viết mỗi phép nhân viết 2 phép chia.
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- gọi hs đọc mẫu
- Y/c hs làm SGK. 2 Hs làm bảng phụ.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn
- Nhận xét mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì? 
- Nêu lại mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. 
- Nhận xét giờ học.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe. Tham gia hoạt động
-Chia đều 6 quả cam thành 3 phần ta có phép chia tìm được mỗi phần có 2 quả cam
- 2 -3 HS đọc.
- 2 -3 HS đọc.
- HS lắng nghe. Tham gia hoạt động
-Chia đều 6 quả cam thành các phần, mỗi phần 2 quả cam ta có phép chia tìm được 3 phần như vậy
- 2 -3 HS đọc.
-2 x 3 = 6 ( quả)
- 6 : 3 = 2 ( quả)
- 6 : 2 = 3 ( đĩa)
- 2 -3 HS đọc.
- 2 -3 HS đọc.
- HS lắng nghe. Nối vào sgk
- Hs nx
- 2 -3 HS đọc.
- 2 -3 HS đọc.
- HS làm bài
- Hs nx
- HS nêu và thực hiện yêu cầu.

File đính kèm:

  • docgiao_an_toan_lop_2_sach_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song_tuan.doc