Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 30 - Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo (2 tiết)

Thư gửi bố ngoài đảo

Bây giờ sắp Tết rồi

Con viết thư gửi bố

Tết con muốn gửi bố

Cái bánh chưng cho vui

Nhưng bánh thì to quá

Mà hòm thư nhỏ thôi.

Gửi hoa lại sợ héo

Đường ra đảo xa xôi

Con viết thư gửi vậy

Hẳn bố bằng lòng thôi.

Ngoài ấy chắc nhiều gió

Đảo không có gì che

Ngoài ấy chắc nhiều sóng

Bố lúc nào cũng nghe.

Bà bảo: hàng rào biển

Là bố đấy, bố ơi

Cùng các chú bạn bố

Giữ đảo và giữ trời.

Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp nào?

Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp gần Tết

Bố bạn nhỏ đang làm công việc gì ở đảo?

Bố bạn nhỏ đang làm công việc giữ đảo, giữ trời.

Bạn nhỏ đã gửi quà gì cho bố?

A. bánh chưng

B. hoa

C. thư

 

pptx 39 trang trithuc 19/08/2022 7960
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 30 - Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo (2 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 30 - Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo (2 tiết)

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 30 - Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo (2 tiết)
Chào mừng các em 
đến với tiết T iếng V iệt 
Khởi động 
Em thấy những ai trong hai bức tranh? 
Họ đang làm gì? 
Bài 22 
Thư gửi bố ngoài đảo 
Tiết 1 + 2 
ĐỌC 
Thư gửi bố ngoài đảo 
Đọc mẫu 
Bây giờ sắp Tết rồi 
Con viết thư gửi bố 
Tết con muốn gửi bố 
Cái bánh chưng cho vui 
Nhưng bánh thì to quá 
Mà hòm thư nhỏ thôi. 
Gửi hoa lại sợ héo 
Đường ra đảo xa xôi 
Con viết thư gửi vậy 
Hẳn bố bằng lòng thôi. 
Ngoài ấy chắc nhiều gió 
Đảo không có gì che 
Ngoài ấy chắc nhiều sóng 
Bố lúc nào cũng nghe. 
Bà bảo: hàng rào biển 
Là bố đấy, bố ơi 
Cùng các chú bạn bố 
Giữ đảo và giữ trời. 
Xuân Quỳnh 
Thư gửi bố ngoài đảo 
Bây giờ sắp Tết rồi 
Con viết thư gửi bố 
Tết con muốn gửi bố 
Cái bánh chưng cho vui 
Nhưng bánh thì to quá 
Mà hòm thư nhỏ thôi. 
Gửi hoa lại sợ héo 
Đường ra đảo xa xôi 
Con viết thư gửi vậy 
Hẳn bố bằng lòng thôi. 
Ngoài ấy chắc nhiều gió 
Đảo không có gì che 
Ngoài ấy chắc nhiều sóng 
Bố lúc nào cũng nghe. 
Bà bảo: hàng rào biển 
Là bố đấy, bố ơi 
Cùng các chú bạn bố 
Giữ đảo và giữ trời. 
Xuân Quỳnh 
Đọc nối tiếp câu 
TỪ NGỮ 
- Hòm thư: thùng để bỏ thư 
Thư gửi bố ngoài đảo 
Bây giờ sắp Tết rồi 
Con viết thư gửi bố 
Tết con muốn gửi bố 
Cái bánh chưng cho vui 
Nhưng bánh thì to quá 
Mà hòm thư nhỏ thôi. 
Gửi hoa lại sợ héo 
Đường ra đảo xa xôi 
Con viết thư gửi vậy 
Hẳn bố bằng lòng thôi. 
Ngoài ấy chắc nhiều gió 
Đảo không có gì che 
Ngoài ấy chắc nhiều sóng 
Bố lúc nào cũng nghe. 
Bà bảo: hàng rào biển 
Là bố đấy, bố ơi 
Cùng các chú bạn bố 
Giữ đảo và giữ trời. 
Xuân Quỳnh 
Đọc đoạn nối tiếp 
1 
2 
3 
4 
Thư gửi bố ngoài đảo 
Đọc toàn bài 
Bây giờ sắp Tết rồi 
Con viết thư gửi bố 
Tết con muốn gửi bố 
Cái bánh chưng cho vui 
Nhưng bánh thì to quá 
Mà hòm thư nhỏ thôi. 
Gửi hoa lại sợ héo 
Đường ra đảo xa xôi 
Con viết thư gửi vậy 
Hẳn bố bằng lòng thôi. 
Ngoài ấy chắc nhiều gió 
Đảo không có gì che 
Ngoài ấy chắc nhiều sóng 
Bố lúc nào cũng nghe. 
Bà bảo: hàng rào biển 
Là bố đấy, bố ơi 
Cùng các chú bạn bố 
Giữ đảo và giữ trời. 
Xuân Quỳnh 
TRẢ LỜI CÂU HỎI 
1. Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp nào? 
Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp gần Tết. 
Bố bạn nhỏ đang làm công việc giữ đảo, giữ trời. 
2. Bố bạn nhỏ đang làm công việc gì ở đảo? 
3. Bạn nhỏ đã gửi quà gì cho bố? 
A. bánh chưng 
B. hoa 
C. thư 
Theo em, khổ thơ cuối muốn nói điều gì? 
A. Bố và các chú bảo vệ vùng biển, vùng trời quê hương. 
B. Bố và các chú xây hàng rào ở đảo. 
C. Bố và các chú bảo là hàng rào chắn sóng, chắn gió. 
LUYỆN TẬP 
1. Từ ngữ nào chỉ hành động của bố? Từ ngữ nào chỉ hành động của con? 
giữ đảo 
viết thư 
nghe 
gửi thư 
gửi hoa 
giữ trời 
bố 
con 
2. Thay lời bạn nhỏ, 
nói một câu tình cảm với bố. 
Ví dụ: 
- Con rất yêu và nhớ bố ạ. 
- Con mong bố sớm về với con và mẹ. 
- Con và mẹ tự hào về bố! 
Tiết 3 
Viết 
Bây giờ sắp Tết rồi 
Con viết thư gửi bố 
Tết con muốn gửi bố 
Cái bánh chưng cho vui 
Nhưng bánh thì to quá 
Mà hòm thư nhỏ thôi. 
Thư gửi bố ngoài đảo 
Gửi hoa lại sợ héo 
Đường ra đảo xa xôi 
Con viết thư gửi vậy 
Hẳn bố bằng lòng thôi. 
Ngoài ấy chắc nhiều gió 
Đảo không có gì che 
Ngoài ấy chắc nhiều sóng 
Bố lúc nào cũng nghe 
1. Nghe – viết 
2. Chọn tiếng phù hợp thay vào ô. 
a. (dang/ giang) : 
dang tay 
giỏi giang 
dở dang 
b. (dành/ giành) : 
dỗ dành 
tranh giành 
để dành 
3a. Tìm từ ngữ gọi tên từng loại quả có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x . 
xoài 
sung 
sầu riêng 
sim 
1 
2 
3 
4 
Tiết 4 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
 1. Những từ ngữ nào dưới đây chỉ người làm việc 
trên biển. 
ngư dân 
hải quân 
lái xe 
thợ lặn 
thủy thủ 
nông dân 
 2. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu. 
Những người dân chài ra khơi 
A 
Các chú hải quân tuần tra 
Người dân biển làm lồng bè 
để nuôi tôm cá. 
để đánh cá. 
để canh giữ biển đảo 
B 
 3. Dựa vào kết quả ở bài tập 2, đặt 2 câu hỏi và 2 câu trả lời theo mẫu. 
- Những người dân chài ra khơi để làm gì? 
- Những người dân chài ra khơi để đánh cá. 
M: 
- Các chú bộ đội hải quân tuần tra để làm gì? 
- Các chú bộ đội hải quân tuần tra để canh giữ biển đảo. 
- Những người dân biển làm lồng bè để làm gì? 
- Những người dân biển làm lồng bè để nuôi tôm cá. 
Tiết 5 + 6 
LUYỆN VIẾT ĐOẠN 
 1. Nói những điều em biết về chú bộ đội hải quân. 
Ví dụ: 
Các chú bộ đội hải quân đang tuần tra trên bờ biển. 
Chú bộ đội hải quân đang đứng canh gác. 
 2. Viết 4 - 5 câu để cảm ơn các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. 
Viết lời cảm ơn 
(1) Mở đầu, em gửi lời chào đến các chú hải quân 
(2) Tiếp theo, em giới thiệu ngắn gọn về mình. 
(3) Em viết lời cảm ơn và nêu rõ lí do khiến em biết ơn các chú hải quân. 
(4) Cuối cùng, em gửi lời chúc, lời chào đến các chú hải quân. 
G: 
ĐỌC MỞ RỘNG 
1. Tìm đọc bài thơ, câu chuyện viết về các chú bộ đội hải quân. 
 2. Đọc cho các bạn nghe những câu văn, câu thơ mà em thích. 
Củng cố bài học 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_2_sach_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_so.pptx