Giáo án Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 22: Những vật dụng bảo vệ em (Bản hay)

 I. MỤC TIÊU:

*Kiến thức, kĩ năng:

 - HS biết được các vật dụng bảo vệ cơ thể. Trân trọng vật dụng đang bảo vệ mình hằng ngày để từ đó có ý thức giữ gìn bảo quản đúng cách.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- HS ham khám phá vật dụng bảo vệ cơ thể. Tích cực chăm sóc và bảo vệ bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: khẩu trang, xà phòng thơm, nước muối sinh lí nhỏ mũi, mũ (nón), ô (dù), áo mưa, mũ bảo hiểm,

- HS: Sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

docx 4 trang trithuc 19/08/2022 22880
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 22: Những vật dụng bảo vệ em (Bản hay)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 22: Những vật dụng bảo vệ em (Bản hay)

Giáo án Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 22: Những vật dụng bảo vệ em (Bản hay)
Hoạt động giáo dục theo chủ đề 
BÀI 22: NHỮNG VẬT DỤNG BẢO VỆ EM
 I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức, kĩ năng:
 - HS biết được các vật dụng bảo vệ cơ thể. Trân trọng vật dụng đang bảo vệ mình hằng ngày để từ đó có ý thức giữ gìn bảo quản đúng cách.
*Phát triển năng lực và phẩm chất: 
- HS ham khám phá vật dụng bảo vệ cơ thể. Tích cực chăm sóc và bảo vệ bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: khẩu trang, xà phòng thơm, nước muối sinh lí nhỏ mũi, mũ (nón), ô (dù), áo mưa, mũ bảo hiểm,
- HS: Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Khởi động: Chia sẻ cách sử dụng các vật dụng bảo vệ sức khoẻ của em.
− GV mời một học sinh HS lên nhặt từng vật dụng để trên bàn giơ lên trước lớn. Với mỗi đồ vật, HS lại hỏi: Đây là cái gì? Mình sử dụng nó như thế nào cho đúng cách? Nó giúp mình làm gì?
-Những vật dụng nào em đã có trong số các vật dụng kể trên?
- GV nhận xét
2. Khám phá chủ đề: Thực hành sử dụng các vật dụng để bảo vệ mình.
− GV chia các bạn theo tổ. 
-GV nhận và khen ngợi
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề: Trò chơi Hãy nói lời cảm ơn các “hiệp sĩ” bảo vệ em hằng ngày.
- Mời HS lên bảng với mỗi một đồ vật, các bạn hãy nói những lời cảm ơn chúng vì chúng đã bảo vệ mình hàng ngày.
- GV nhận xét và khen ngợi
4. Cam kết, hành động:
- HS về nhà để ý sử dụng các vật dụng bảo vệ mình và cùng bố mẹ quy định nơi cất các vật dụng đó.
− Các bạn phía dưới xung phong trả lời và lên lấy vật dụng đó để mô tả cách sử dụng phù hợp.
HS tham gia trả lời và chia sẻ
− Các bạn lần lượt thực hành sử dụng từng loại đồ vật như đã kể trên. Riêng thực hành đeo khẩu trang, mỗi bạn có một khẩu trang riêng. Các tổ lần lượt ra khu có vòi nước để thực hành rửa tay bằng xà phòng đúng cách.
− HS trở lại nhóm, cùng nhau ghi lại các lưu ý về cách sử dụng vật dụng bảo vệ.
HS tham gia chia sẻ trước lớp.
HS lên bảng tham gia trò chơi.
+ Ví dụ:
+ Tớ cảm ơn mũ bảo hiểm vì cậu đã bảo vệ an toàn cho tớ khi đi ra ngoài đường.
+ Tớ cảm ơn khẩu trang vì bạn đã chắn bụi cho tớ
- HS lắng nghe, thực hiện theo HD.
Sinh hoạt lớp
SƠ KẾT TUẦN 
CÙNG BẢO VỆ NHỮNG HIỆP SĨ NHÀ EM
I. MỤC TIÊU: 
 * Sơ kết tuần:
 - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
 * Hoạt động trải nghiệm: 
- HS yêu thích đối với các vật dụng bảo vệ mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: khẩu trang, xà phòng thơm, nước muối sinh lí nhỏ mũi, mũ (nón), ô (dù), áo mưa, mũ bảo hiểm,
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 22:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 22.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 23:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm.
a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- GV mời các HS chia sẻ về việc sử dụng các “hiệp sĩ” trong tuần qua.
- GV nhận xét và khen ngợi
b. Hoạt động nhóm: 
- Vẽ truyện tranh kể về một “hiệp sĩ”.
+ Ví dụ: câu chuyện của chiếc ô hoặc khẩu trang. 
- GV khen ngợi, đánh giá.
- GV kết luận.
3. Cam kết hành động.
- HS khi về nhà hãy thường xuyên kiểm tra các vật dụng bảo vệ sức khỏe của mình ở nhà: Nếu có dấu hiệu hỏng thì phải sửa chữa kịp thời, nếu bẩn thì phải giặt hoặc lau cho sạch sẽ. 
- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.
- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 23.
-HS tham gia chia sẻ
+ Ví dụ:
+ Bạn sử dụng vật dụng gì? Bao nhiêu lần?
+ Khi sử dụng, bạn cảm thấy thế nào?
+ Lớp mình có những ai đã làm giống bạn nào?
HS hoạt động nhóm đôi vẽ tranh kể về một hiệp sĩ.
Các nhóm lên giới thiệu về những sản phẩm đã hoàn thành của mình.
HS lắng nghe để thực hiện.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_hoat_dong_trai_nghiem_lop_2_sach_ket_noi_tri_thuc_vo.docx