Bài giảng Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 33: Nghề nào tính nấy (Tiết 3)

Tiếp tục ổn định, duy trì nề nếp.

Tích cực học tập nâng cao chất lượng

Duy trì các hoạt động có ý nghĩa

Liên hệ

Để rèn đức tính cần cù em cần làm gì?

Để rèn đức tính trung thực em cần làm gì?

Viết ước mơ của mình

 lên sản phẩm và dán theo tổ

Rèn luyện theo những đức tính mà em muốn học tập ở người thân.

 

pptx 8 trang trithuc 19/08/2022 5044
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 33: Nghề nào tính nấy (Tiết 3)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 33: Nghề nào tính nấy (Tiết 3)

Bài giảng Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 33: Nghề nào tính nấy (Tiết 3)
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
SƠ KẾT TUẦN 
CHIA SẺ VỀ ĐỨC TÍNH 
NGHỀ NGHIỆP CỦA BỐ MẸ EM 
SƠ KẾT 
TUẦN 12 
Ưu điểm 
Tồn tại 
Tiếp tục ổn định, duy trì nề nếp. 
Tích cực học tập nâng cao chất lượng 
Duy trì các hoạt động có ý nghĩa 
在此输入文字 
PHƯƠNG HƯỚNG 
 TUẦN 34 
Ngắm lại những bông hoa đã viết 
CHIA SẺ 
CẢM XÚC 
 TRẢI NGHIỆM 
Liên hệ 
Để rèn đức tính cần cù em cần làm gì? 
Để rèn đức tính trung thực em cần làm gì? 
CHIA SẺ VỀ ƯỚC MƠ NGHỀ NGHIỆP 
Viết ước mơ của mình 
 lên sản phẩm và dán theo tổ 
R èn luyện theo những đức tính mà em muốn học tập ở người thân. 
Cam kết hành động 
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoat_dong_trai_nghiem_lop_2_sach_ket_noi_tri_thuc.pptx